ثبت نام به صورت آنلاین بوده و پس از بررسی با شما تماس گرفته خواهد شد . ( از طریق فرم زیر اطلاعات خود را ارسال نمایید. )

لازم به ذکر است پر نمودن فرم فوق هیچگونه تعهدی جهت استخدام برای شرکت گواه صنعت شرق ایجاد نمی نمایید و در صورت نیاز به نیرو انسانی پس از بررسی اطلاعات و رزومه با شما تماس حاصل خواهد گردید.
مردزن
مجردمتاهل
انجام داده امانجام نداده اممعاف

لطفا رزومه خود را با پسوند های pdf.* doc.* docx.* rar.* zip.*انتخاب نمایید.