اطلاعات تماس

تلفکس دفتر مشهد :

051-37645696

تلفکس دفتر یزد:

035-31533076

کد پستی:

91775-1395

آدرس :

ایران، مشهد، بلوار فردوسي،خيابان ياس،کوچه ياس ۲، پلاك ۶

تلفن دفتر تهران:

021-26400923

پست الکترونیک:

info@govahsanatco.com