سخن  مدیر عامل 

سر لوحه پیشرفت در دنیای صنعتی کنونی اهمیت به موارد ذیل در هر سازمانی می باشد:

۱- تلاش مضاعف

۲- خلاقیت و نوآوری

۳- ارتباطات

شرکت مهندسی مشاور گواه صنعت با تجربه ای نزدیک به ۲ دهه فعالیت مستقیم در معادن مختلف، کارخانجات فولاد سازی و واحدهای گندله سازی به همت پرسنل کوشا و متعهد و یاری پروردگار متعال بنا دارد بر پایه سه اصل فوق الذکر اقدام به گسترش فعالیت های خود در کشور عزیزمان ایران و کشورهای همسایه برنامه ریزی نماید.

الف: خط مشی اجرایی

-انجام کلیه امور مهندسی معکوس مبتنی بر تکنولوژی روز دنیا

-انجام عملیات راه اندازی بازرسی صنعتی (مکانیکی و الکتریکال) در خاورمیانه

ب:خط مشی رویکرد آتی

– ورود به طراحی نرم افزارهای فنی و اقتصادی پشتیبانی سفارشات فنی معادن، کارخانجات فرآوری و تغلیظ

– طراحی نرم افزارهای پایش مکانیکی و الکترونیکی تجهیزات کانه آرایی ، انباشت و برداشت ،فولادسازی و صنایع مرتبط

– ورود به پروژه های EPC آسیای مرکزی

– صادرات خدمات فنی و مهندسی مرتبط با کارخانه جات فرآوری و تغلیظ، گندله سازی و فولاد سازی

گلابچی -مدیرعامل